Barn & djur – studier

Studier som gjorts mellan djur och människor visar att ett hem blir mer harmoniskt och stabilt av att umgås med djur. Det finns ett tydligt samband mellan husdjur och mänskligt välbefinnande. Även människors beteende och sociala behov främjas av att tillbringa mycket tid med djur. Studier visar också att djur har en lugnande effekt på barn.

Trygghet

Ett barns mest grundläggande behov är trygghet. Tryggheten behövs för att ett barn ska utvecklas och må bra. Forskningen pekar på att djur har en positiv påverkan på barns trygghet, den visar också att barn först och främst vänder sig till sina husdjur för tröst när de känner sig rädda och osäkra. Djuren fungerar som icke-dömande lekkamrater som gör att barnen kan känna sig avslappnade. Glädjen som barnet upplever när de leker med sitt djur är en annan faktor som bidrar till ökad trygghet. Ett husdjur kan också stärka barnens själförtroende bara genom att ge sin självklara och villkorslösa kärlek. Ett barns värld är full av krav från skola, föräldrar och kompisar. Ett djur ställer inga krav utan bara finns där. För ett barn som har det tufft och kanske inte har några vänner så ger kärleken till husdjuret och gensvaret tillbaka mycket värde för barnets självkänsla och trygghet.

Ansvar

Studier visar att ett barn tillsammans med djur mognar fortare och utvecklar en starkare ansvarskänsla. När barnet inte längre fokuserar på bara sig själv och sina egna behov utan istället lägger sin fokus på husdjurets behov och känslor utvecklar de även här en större känsla för ansvar. Forskningen visar även att barnens umgänge med djur tenderar till att öka deras sociala och ansvarstagande benägenheter. Djuren har därför en betydande roll i barns ansvarstagande. Även barnens kommunikativa förmågor stärks i hem med husdjur. Barnen lär sig att tolka olika signaler och övar sig att kommunicera utan att använda ord. En familj med ett eller flera husdjur är ju också en familj med fler medlemmar att öva sin kommunikation med.

Djur på äldreboenden

Djurens påverkan på människor har också visat positiv påverkan i studier på andra områden. Exempelvis så har studier visat att djur har förmågan att stärka äldre människors hälsa. Sällskapsdjuren har visat positiva effekter på äldre människors fysiologiska, psykologiska och sociala välmående. Därför blir det i dag allt vanligare med hundar och katter på äldreboenden. Många äldre känner sig ensamma och där fyller djuren en viktig funktion. Studier visar också hur viktigt det är med beröring för att må bra, det är ett av de största skälen till att vi människor mår så bra av att leva tillsammans med djur. De fyller ut tomrum och ger en villkorslös och självklar kärlek. Att ha husdjur på äldreboenden har fått kritik av astma- allergi förbundet som anser att det finns för många husdjur på boenden runt om i Sverige. Kritiken har mötts med ståndpunkten att de som vill leva med djur under hela sitt liv, ska också ha rätt att göra det. Hundarna fyller ju också funktionen att de äldre kommer ut i friska luften och får motion och sällskap.