Barn med autism mår bra av hästar

I Hippsons artikel så kan vi läsa om barn med autism som blir positivt påverkade av att umgås med hästar. I försöken att hjälpa och behandla personer med ASD, autismspektrumstörning, har varierat mycket. Särskilt då personernas problem varierar väldigt mycket, allt från sociala interaktioner och kommunikation, till repetitiva beteenden. Forskare har nu kommit fram till att hästunderstöd terapi ger ett lovande resultat, eftersom en långsam relation till hästen byggs upp. I kombination med den fysiska prestationen att rida och vara i stallet så har man sett förbättringar i den sociala förmågan, koncentrationsförmågan och även självförtroendet.

I en Amerikans forskningsstudie har man jämfört 25 barn mellan 4-15 år med ASD. 13 av dem fick terapi med hästar och de resterande 12 fick en annan form av terapi som är utformat att utbilda och stärka barn med ASD. Under studien så fick både föräldrar och barn vara med och tycka till hur det gick, man försökte även mäta barnens självförtroende samt hur bra det fungerade i familjen.

Positivt resultat i studien

Föräldrarna fick rapportera förbättringar inom sju olika områden. Både föräldrar och barn upplevde alla en ökad livskvalité på flera punkten. Barnen i hästgruppen fick ett ökat självförtroende och ”generellt beteende”, men den tydliga skillnaden mellan grupperna var att de barnen som hållit på med hästar hade en förbättrat sin fysiska förmåga rejält medan den andra gruppen stod kvar på samma nivå. Forskarna skrev i sin rapport att mer forskning skulle behövas, för att förstå exakt vad det är som hästarna gör för dessa barn. Men att det också var tydligt i var tydligt i studien att hästarna gav en positiv effekt på dessa barn.

Comments are closed.