Hästgård & Jordbruk

Långt tillbaka i tiden så var djuren ett självklart verktyg på gårdarna runt om i Sverige. Det var inte bara hästar som användes, men dessa var dock bäst lämpade för de arbetsuppgifter som fanns. När det begav sig var förhållandena helt annorlunda mot vad de är idag. Om vi blickar tillbaka till början av 1900-talets jordbruk och familjerna som drev dessa så var vardagen hård. Det fanns inga nymodigheter som vi har idag, det fanns t.ex. inte någon elektricitet, man fick lysa upp mörka kvällar och nätter med ljus, oljelampor och eldar. Husen saknade också de värmesystem som vi har idag, värme fick man genom att elda i spis och kamin. Maten lagades också med hjälp av dessa vedeldade spisar.

Hästar var då en vanlig syn på gårdarna och användes flitigt i jordbruket. Det fanns inga traktorer vid denna tidpunkt. Hästen var nog det viktigaste arbetsredskapet just då. Den användes inte till nöje och hästsport som den gör i dagens samhälle. En vanlig arbetshäst var av typen kallblod och var ofta tyngre och större än andra hästar. Dessa hade ett bättre humör och på så sätt mer lätt hanterlig. Arbetshästarna var också tvungen att klara sig på så lite mat och foder som möjligt eftersom familjerna var fattiga och inte hade råd med så mycket mat, vare sig till djuren eller sig själva.

Även i skogsbruket användes arbetshästen flitigt. Under denna tid fanns inte stora och effektiva skogsmaskiner som gjorde allt jobb, istället fick hästarna och männen arbeta i timtal med att dra hem virket, och mycket ofta i hårt väder.

1930 var det ungefär 650 000 hästar i Sverige, majoriteten av dessa var arbetshästar. Hästsporten var inte alls så stor vid denna tidpunkt. Men det var under 30-talet och in på 50-talet som hästarna blev ersatt av traktorer och maskiner. Det tog ett tag innan merparten av alla jordbruk hade tillgång till maskiner. Det var ganska dyra saker som inte alla hade råd med i första taget. Enstaka gårdar klarade sig dock på enbart hästar till nästa generation tog över.

I en undersökning från 2011 som jordbruksverket hade tagit fram så fick man reda på att det fanns ungefär 360 000 hästar i Sverige. Av alla dessa så är det säkert 1 % eller mindre som används till jordbruk idag.

Det finns inga klara siffror på hur många som väljer att driva sina hästgårdar och jordbruk med gamla arbetssätt, med dessa gårdar existerar faktiskt även om de är få. Det kräver ganska mycket att driva en gård med självhushållning, d.v.s. att man producerar det man äter och lever på vid en och samma plats. Det kan vara att man odlar sin potatis själv och föder upp samt slaktar djur som man får kött av. Många använder säkert traktorer och andra moderna maskiner med arbetshästar är säkert en vanlig syn på dessa gårdar.

Det finns också gårdar som förvandlas till besöksattraktioner för barn och andra människor. Det kan vara att man skapar en gammaldags hästgård eller ett jordbruk som man får besöka och se hur det gick till förr i tiden. Det är säkert intressant för många, dessutom är det bra för oss svenskar att få mer information om vår historia.