Populära Hästmagazinet lägger ner

Hästmagazinet som varit en populärt månadsmagasin för alla hästintresserade i Sverige, tackar för sig och lägger ned sin fortsatta verksamhet i tidningsbranschen. Just nu kan du finna det senaste och sista Hästmagazinet som berör allt om hästar och dressyr fram till februari. Nedläggningen rör även Islandshästmagazinet, som även det kommer att läggas ned.

Som ersättning för Hästmagazinet kommer fyra stycken hemsidor att finnas, där du kan finna daglig information om allt som rör hästar. Dessa är Cheval, Hippson, Ridsport och SvRF. Det kommer även att finnas information för och om hästföretag, och företagande inom hästsport hos Land Lantbruk och ATL.

Som vi tidigare sett, och väl känner till så söker allt fler sin information på Internet. Detta leder till något som går under benämningen ”tidningsdöden”, och är även det som har drabbat både Hästmagazinet och Islandshästmagazinet.

År 2000 kom det första numret av Hästmagazinet ut, och har sedan dess varit en populär tidskrift för alla Sveriges hästintresserade. Nu har det gått så långt att de flesta av Hästmagazinets prenumeranter söker, och läser deras information på Internet och tidningen har tappat i lösnummerförsäljning så pass mycket att det inte lägre lönar sig att fortsätta. I och med tappet i försäljning går det heller inte längre att hålla samma kvalitet som tidigare på tidningen, varvid valet av att avsluta Hästmagazinet tagits.

På Hästmagazinets hemsida, hastmagazinet.com finns en utförlig artikel om varför Hästmagazinet lägger ned sin verksamhet, samt vad som finns för att ersätta denna, under 14 långa år, populära tidskrift. Hästmagazinet rekommenderar chevalmedia.se, som kommer att ha samma upplägg och ge all den information som det tidigare Hästmagazinet du vant dig vid att läsa.

Fullständig information om Hastmagazinet, och deras nedläggning hittar du på www.hastmagazinet.com

Comments are closed.