Sveriges Ridlägers Riksförbund

Förkortat blir det SRR. Vi kommer att berätta lite om Sveriges Ridlägers Riksförbund och vad man arbetar med, samt vad du kan få ut av SRR.

SRR kom till under 1970, den 29 augusti i Jönköping. Det var av anledningen att man ville ställa krav på alla som arrangerade ridläger och utbildande personer för det. Det skulle finnas en speciell kontroll och ridläger skulle bli godkända av förbundet. Det var alltså en önskan att skapa en kvalitetsstämpel samt höja säkerhet för både ryttare och hästar.

För att bli medlem i SRR måste man genomgå en inspektion och undersökning av länsveterinären och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Sedan går även SRR genom ansökan och granskar den efter sina premisser. Alla förskrifter gällande säkerhet, hygien och hästhållning måste uppfyllas.

På SRR:s hemsida så erbjuder förbundet en samlad bild av alla ridläger som finns i Sverige. Alla ridläger som listas är medlem och godkända av SRR.

Att tänka på innan man anmäler sig till ett ridläger

  • Ta kontakt med flera och begär information av dem för att se vad var och en erbjuder.
  • När ni ska anmäla er så måste ni uppge speciella allergier mot t.ex. mat, djur osv. Många har fält i sina ansökningar, men finns det inte är man tvungen att upplysa om det själv.
  • Täcker försäkringen olyckshändelser på ridlägret? Ger arrangörens försäkring fullgott skydd? Detta är viktiga frågeställningar som ni måste ta reda på innan lägret startar.
  • Hjälm som är godkänd måste ni själv stå för. Hjälmen ska vara godkänd av konsumentverket.
  • På vissa ridläger kan man få ta med sin privata häst. Tänk dock på att du måste kunna visa upp ett godkänt vaccinations- och veterinärintyg för hästen.

Comments are closed.